Euskara agirien homologazioak

Ikasketa-Plan Berriaren mailei dagozkien homologazioak, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko den azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan zehazten dira.

 Baliokidetzen koadroa

 297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa