Euskara mintegia

Ordutegia

Bibliografia

Ikasle berriek EZ dute libururik erosi behar irakasleak autokokapena onartu arte.

 2019-2020 EUSKARA bibliografia

 

Euskara C1 ikastaro semipresentziala

Euskara departamentuak C1 mailako ikastaro semipresentziala eskaintzen du. Ikastaro semipresentzialean ohiko klase orduen erdia Moodle plataforma eta sareko beste hainbat tresna erabiliz beteko dugu. On-line burutu beharreko eginkizunez gain, astean bi ordu eta laurdeneko aurrez-aurrekoa izango du ikasleak eskolan.

Eskola presentziala ASTEARTEAN izango da goizean eta arratsaldean.

 

Blog eta ikastaroak

 

 

Programak eta azterketak

Esteka hauen bitartez hizkuntza guztietako programa eta azterketa-ereduak dituzu eskuragarri.

 Programak

 Azterketak: dekribapena eta ereduak

 

Euskara agirien homologazioak

Ikasketa-Plan Berriaren mailei dagozkien homologazioak, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko den azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan zehazten dira.

 Baliokidetzen koadroa

 297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa