Aurkezpena

Durangoko Hizkuntza Eskola Ofiziala Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren 300/1995 Dekretuz sortutako ikastetxe ofiziala da. Ikastetxe honetan alemana, euskara, frantsesa eta ingelesa ematen dira.

Durangoko Hizkuntza Eskola Ofiziala
Escuela Oficial de Idiomas de Durango
Zubiaurrea 1 
48200 DURANGO

Tel.  94 681 66 45 / 94 620 33 42
Fax:  94 620 39 67
E-mail: 015054aa@hezkuntza.net