Espedientea lekualdatzea

Ikasleek espedientearen lekualdatzea eskatzeko eskubidea daukate bizilekuz, lan egiteko lekuz edota ikasten duten lekuz aldatzen badira. Horrez gain espedientea jasotzen duen eskolako zuzendaritza taldearen ustez arrazoi nahikoa badago onartuko da lekualdatzea.

Ikasle ofizialen lekualdatzea matrikula ofiziala hasi baino lehen egingo da eskola hartzaileak horretarako utzi behar dituen plazen kopurua jakin dezan.

Ikasturtean zehar, urriaren 15etik aurrera, arestian aipatutako arrazoiren bat izanda lekualdatzea onartuko da baina ikaslea, kurtso amaierarako geratzen zaion denboran, eskola hartzailean hartuko dute lekua egonez gero. Tokia egon ezean, matrikulari uko egin ahal izango dio ala txanda ofizialean azterketa egin, bere kabuz prestatuta.

Lekualdatzea Euskal Herriko eskolen artean egiten bada, eskola hartzaileak lekualdatzea bideratuko du zuzenean.

Lekualdatzea Erkidegotik kanpoko eskola batera bada ikasleak bertako idazkaritzan horretarako eskaera orria aurkeztu beharko du.

Espedientea lekualdatzeko eskaera orria